Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1030.1

Naše zkušební laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. K tomuto účelu vydal Český institut pro akreditaci Osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č .1030.1 akreditovanou ČIA. Zkušební laboratoř má vypracován systém jakosti pro zkušební laboratoř č. 1030.1 akreditovanou ČIA obsahující všechny prvky předepsané normou ČSN EN ISO/IEC 17025.

Seznam akreditovaných zkoušek

Osvědčení o akreditaci / Certificate of accreditation

Pořadové číslo Přesný název zkušebního postupu - metody Identifikace zkušebního postupu – metody Předmět zkoušky
N 1 Zkoušky nábytku a matrací
N 1.1 Rázová zkouška ČSN EN 1728, čl. 6.24
ČSN EN 1730, čl. 6.6
ČSN EN 747-2, čl. 5.4.4
ČSN EN 1725, čl. 7.4
Sedací nábytek
Stolový nábytek
Patrové postele
Postele a matrace
N 1.2 Zkouška měkkosti ČSN 91 0220 Sedací a lehací nábytek
N 1.3 Zkouška trvanlivosti čalounění ČSN 91 0223, čl. 32 - 45 Postele a matrace
N 1.4 Zkouška trvanlivosti ČSN EN 1725, čl. 7.3
ČSN EN 747-2, čl. 5.4.5
ČSN EN 1730, čl. 6.5
ČSN EN 527-3, čl. 5.5
Postele a matrace
Patrové postele
Stolový nábytek
Kancelářské stoly
N 1.5 Rázová zkouška příčlí ČSN EN 747-2, čl. 5.6.4 Patrové postele
N 1.6 Zkouška pevnosti rámu a kování (zkouška trvanlivosti) ČSN EN 716-2 čl. 5.8.2 Dětské postýlky
N 1.7 Horizontální zkouška únavy ČSN EN 1730, čl. 6.4
ČSN EN 527-3, čl. 5.4
Stolový nábytek
N 1.8 Zkouška pevnosti dveří ČSN EN 14749, čl. 6.3.4 Úložný nábytek
N 1.9 Zkouška stability ČSN EN 14749, čl. 6.6
ČSN EN 1730, čl. 6.7
ČSN EN 527-3, čl. 5.1
ČSN EN 1728
PP 12 (ČSN EN 1022, ČSN EN 1335-3)
Úložný nábytek
Sedací a lehací nábytek
Stolový nábytek
Stolový nábytek
N 1.10 Zkouška zatížení / průhyb (deflexe) ČSN EN 1957, čl. 7.3 Postele a matrace
N 1.11 Zkouška únosnosti závěsných nábytkových jednotek přetížením PP 03 (ČSN EN 14749) Úložný nábytek
N 2 Zkoušky povrchových úprav
N 2.1 Stanovení odolnosti tavného lepidla proti postupnému zvyšování teploty PP 02 (ON 91 0280:1980) Povrchová úprava nábytku
N 2.2* Zkoušení vzhledových vlastností ČSN 91 0272 Povrchová úprava nábytku
N 2.3 NEOBSAZENO    
N 2.4 Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru úbytkem hmotnosti nátěrového filmu / součinitelem odolnosti a číslem probroušení ČSN 91 0276 Povrchová úprava nábytku
N 2.5 Zkoušení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla ČSN EN 12721 Povrchová úprava nábytku
N 2.6 Zkoušení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla ČSN EN 12722 Povrchová úprava nábytku
N 2.7* Stanovení přilnavosti povrchových úprav – mřížková zkouška ČSN ISO 2409 Povrchová úprava nábytku
N 2.8 Zjišťování světlostálosti povrchu ČSN 91 0282, čl. 2
ČSN EN 15187
Povrchová úprava nábytku
N 2.9 Zkouška přilnavosti odtahem PP 01 (ČSN EN 311) Povrchová úprava
N 2.10 Stanovení odolnosti proti střídání teplot ČSN 67 3098 Povrchová úprava
N 2.11 Stanovení odolnosti vůči působení vodní páry PP 04 (ČSN EN 438-2) Povrchová úprava
N 2.12 Zkouška nátěrů přirozeným stárnutím ČSN EN 927-3 Nátěrové hmoty a nátěrové systémy
N 2.13 Stanovení propustnosti nátěrů vůči vodě ČSN EN 927-5 Nátěrové hmoty a nátěrové systémy
N 3 Zkoušky lepidel a tmelů
N 3.1 Stanovení pevnosti lepení smykovou tahovou zkouškou ČSN EN 314-1, čl. 6.1 Překližované desky – kvalita lepení
N 4 Ostatní zkoušky
N 4.1 Stanovení emise těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku (VOC) metodou GC / MS a TVOSMS (TSVOSMS) výpočtem z naměřených hodnot PP 05 (ČSN EN ISO 16000-9; ČSN EN 717-1)
ČSN EN 16516
Povrchová úprava nábytku, stavebně truhlářské výrobky ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva, dřevěné a laminátové podlahoviny, obklady z rostlého dřeva, stavební výrobky
N 4.2 Kvantitativní stanovení pentachlorfenolu ve dřevě a výrobcích ze dřeva metodou GC/MS PP 06 (CEN/TR 14823) Dřevěné a laminátové podlahoviny, obklady z rostlého dřeva, konstrukční dřevo, desky ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva

1) v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou *

 

Seznam stanovených látek pro zkoušku N 4.1

Ethyl acetát, Benzen, 1-Methoxy-2-Propanol, Pentanal, Trichlorethylen, Toluen, Hexanal, Tetrachlorethylen, n-Butyl acetát, Ethylbenzen, m,p-Xylen, Styren, o-Xylen, Butoxy-Ethanol, α-Pinen, Camphen, 3-Ethyl-Toluen, 4-Ethyl-Toluen, 1,3,5-Trimethyl-Benzen, β-Pinen, 2-Ethyl Toluen, Myrcen, 1,2,4-Trimethyl-Benzen, α-Phellandren, 3-δ-Caren, 1,4-dichlorbenzen, 1,2,3-Trimethyl-Benzen, Limonen, γ-Terpinen, Bornyl Acetát, Formaldehyd, 1,3-Butadien, Aceton, výpočet TVOCMS.

 

Normativní odkaz pro zkoušku N 4.2

CEN/TR 14823:2003 Trvanlivost dřeva a dřevu podobných výrobků – Kvantitativní stanovení pentachlorfenolu ve dřevě – Metoda plynové chromatografie