Zkušebna nábytku

Popis aktivity

Zkušebna nábytku zajišťuje mechanické zkoušky hotových výrobků, především nábytku, dále zkoušky povrchových úprav a stanovení emisí těkavých organických sloučenin (VOC látek) výrobků a materiálů. Při zachování akreditačních podmínek se podílí a završuje výzkumné úkoly ověřením funkčních vzorků a prototypů a zároveň zabezpečuje certifikaci a zkoušení výrobků a materiálů komerční sféře. V rámci centra laboratoř spolupracuje s pracovišti zabývajícími se dalšími vlastnostmi materiálů a konstrukcí výrobků.

Činnost zkušebny zahrnuje následující oblasti:

 • mechanické zkoušky výrobků dle platných norem a vlastní metodiky;
 • zkoušení vzhledových vlastností a povrchových úprav výrobků a dřevěných materiálů;
 • stanovení emise těkavých organických sloučenin (VOC látek) výrobků, polotovarů a materiálů;
 • zkoušky a případnou certifikaci výstupů z projektů technologií a tvorby nábytku a výrobků ze dřeva;
 • v laboratorních zařízeních následně ověřuje technologické vlastnosti nově vyvíjených materiálů i technologií navazujících na výrobu nábytku a výrobků ze dřeva;
 • technickém poradenství především pro subjekty komerční sféry.

Provázanost s ostatními aktivitami

poznatky nabyté při vlastní činnosti můžou být základem při:

 • vývoji nových materiálů, komponentů výrobků a konečných výrobků;
 • zlepšování užitné hodnoty výrobku a nových materiálů;
 • prodloužování životnosti a zlepšování estetické hodnoty výrobků, povrchových úprav a materiálů;
 • tvorbě nových zkušebních metodik a norem;
 • snižování vlivů na zátěž životního prostředí;
 • efektivním uplatňování materiálů v konstrukcích a designu;
 • návrhování nových konstrukcí výrobků.

Potenciální výstupy

Činnost zkušeben vychází z požadavků na zkoušky určované požadavkovými normami jak národními (ČSN), tak především evropskými (EN) a mezinárodními (ISO). Výsledky a výstupy zkušeben jsou proto zejména:

 • tvorba nových metodik zkoušek – certifikované metodiky;
 • rozšiřování akreditace zkušebny (nové akreditované zkušební postupy) – poskytovatelem realizované výsledky, certifikované metodiky;
 • tvorba nových norem a začlenění do systému jejich připomínkování;
 • vyhodnocování výstupů z ostatních projektů a jejich verifikace především ke strategickým partnerům projektů a k hospodářské sféře (aplikační partneři).